นำเข้าและจำหน่าย แมคคานิคอลซีล

ชิ้นส่วนมอเตอร์ปั๊ม สำหรับงานอุตสาหกรรม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.เอ็ม. เซอร์วิส

ผู้นำเข้าจำหน่ายแมคคานิคอลซีล, ชิ้นส่วนมอเตอร์ปั๊ม และยังให้บริการด้านอื่นๆ ดังนี้
   - แก้ปัญหาการรั่วซึมของปั๊มน้ำอุตสาหกรรมทุกประเภท
   - ปรับเปลี่ยนปั๊ม จาก Packing Seal เป็น Mechanical Seal
   - ให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับ Mechanical Seal เพื่อยืดอายุการใช้งาน

การบริการทางด้านวิศวกรรม

- ให้คำปรึกษาในด้านงานก่อสร้างบานประตูน้ำ ปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนต่างๆ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ
- บริการด้านงานวางแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
- บริการทางด้านการออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตู้ไฟฟ้าควบคุมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า