คาปาซิเตอร์ ตัวเก็บประจุ มีกี่แบบอะไรบ้าง

คาปาซิเตอร์ (capacitor) มีกี่แบบอะไรบ้าง

        ตัวเก็บประจุ หรือ คาปาซิเตอร์ (Capacitor) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง ทำหน้าที่เก็บพลังงานในสนามไฟฟ้า ที่สร้างขึ้นระหว่างคู่ฉนวน โดยมีค่าประจุไฟฟ้าเท่ากัน แต่มีชนิดของประจุตรงข้ามกัน บางครั้งเรียกตัวเก็บประจุนี้ว่า คอนเดนเซอร์ (condenser) เป็นอุปกรณ์พื้นฐานสำคัญในงานอิเล็กทรอนิกส์ และพบได้แทบทุกวงจร

ตัวเก็บประจุ หรือ คาปาซิเตอร์ แต่ละชนิด สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 แบบ ดังนี้
        1. ตัวเก็บประจุแบบค่าคงที่ (Fixed Capacitor) คือ ตัวเก็บประจุที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ โดยปกติจะมีรูปลักษณะเป็นวงกลม หรือเป็นทรงกระบอก
               - คาปาซิเตอร์แบบกระดาษ (Paper capacitor)
               - คาปาซิเตอร์แบบไมก้า (Mica capacitor)
               - คาปาซิเตอร์แบบเซรามิก (Ceramic capacitor)
               - คาปาซิเตอร์แบบอิเล็กโทรไลติก (Electrolytic capacitor)
               - คาปาซิเตอร์แบบน้ำมัน (Oil capacitor)
               - คาปาซิเตอร์แบบโพลีสไตลีน (Polyethylene capacitor)
               - คาปาซิเตอร์ แทนทาลั่ม (Tantalum capacitor)
               - คาปาซิเตอร์แบบไมลา (Milar capacitor)
               - คาปาซิเตอร์แบบไบโพลา (Bipolar capacitor)
               - คาปาซิเตอร์แบบโพลีโพรไพลีน (Poiypropyrene)

        2. ตัวเก็บประจุแบบปรับค่าได้ (Variable Capacitor) เป็นคาปาซิเตอร์ (Capacitor) ชนิดที่ไม่มีค่าคงที่ ซึ่งจะมีการนำวัสดุต่างๆ มาสร้างขึ้นเป็น Capacitor โดยทั่วไปจะมีค่าความจุไม่มากนัก

        3. ตัวเก็บประจุแบบเลือกค่าได้ (Select Capacitor) คือ ตัวเก็บประจุในตัวถังเดียว แต่มีค่าให้เลือกใช้งานมากกว่าหนึ่งค่า โดยจะมีค่าระบุไว้บนตัวคาปาซิเตอร์


จำหน่ายคาปาซิเตอร์ / คอนเดนเซอร์

คาปาซิเตอร์  คาปาซิเตอร์  คาปาซิเตอร์

ผู้นำเข้า และจำหน่ายคาปาซิเตอร์ คอนเดนเซอร์ ชิ้นส่วนมอเตอร์ปั๊ม ตัวเก็บประจุที่มีคุณภาพดี

      ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.เอ็ม. เซอร์วิส ดำเนินธุรกิจเมื่อปี ค.ศ. 2001 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแมคคานิคอลซีล ที่มีคุณภาพให้เหมาะสมกับงานด้านอุตสาหกรรม เช่น น้ำมัน สารเคมี อาหาร ยา น้ำเสีย และปั๊มน้ำ นอกจากเรายังเป็นผู้นำเข้าจำหน่ายแมคคานิคอลซีล คาปาซิเตอร์ คอนเดนเซอร์ ชิ้นส่วนมอเตอร์ปั๊ม อะไหล่ปั๊มน้ำ อะไหล่มอเตอร์ และยังให้บริการด้านอื่นๆ 

สินค้าและบริการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.เอ็ม. เซอร์วิส

     - คาปาซิเตอร์ คอนเดนเซอร์
     - มอเตอร์ไฟฟ้า
     - เทอร์มินอล บอร์ด
     - แมคคานิคอล ซีล (Mechanical Seal)

สนใจสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่
ccm.brandexdirectory.com
www.seal-ccm.com