แสดง 1 ถึง 5 จาก 8

แมคคานิคอล ซีล คืออะไร

By : admin

เป็นชนิดของซีลที่ใช้ในอุปกรณ์หมุน เช่น ปั๊ม เครื่องผสม เครื่องเป่าลม และคอมเพรสเซอร์

สาระสำคัญเกี่ยวกับเทอร์มินอล บอร์ด

By : admin

คือ อุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างสายไฟด้านหนึ่งเข้ากับสายไฟอีกด้านหนึ่ง หรือใช้เป็นจุดพักสายไฟ

หน้าที่ของคาปาซิเตอร์ (capacitor)

By : admin

ทำหน้าที่เก็บพลังงานในรูปสนามไฟฟ้า ที่สร้างขึ้นระหว่างคู่ฉนวน โดยมีค่าประจุไฟฟ้าเท่ากัน

ประโยชน์ในการใช้งาน แมคคานิคอล ซีล

By : admin

เพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวหรือก๊าซนั้นๆรั่วออกมาสู่บรรยากาศภายนอก ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเข้าไปสู่ภายใน

ป้องกันการรั่วไหลของปั๊มน้ำด้วยแมคคานิคอล

By : admin

Mechanical Seal ออกแบบ และแก้ไขปัญหารั่วซึม ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน คำนึงถึงคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก

แสดง 1 ถึง 5 จาก 8

ป้ายกำกับสินค้า