ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.เอ็ม. เซอร์วิส

      ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.เอ็ม. เซอร์วิส ดำเนินธุรกิจเมื่อปี ค.ศ. 2001 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแมคคานิคอลซีลที่มีคุณภาพให้เหมาะสมกับงานด้านอุตสาหกรรม เช่น น้ำมัน สารเคมี อาหาร ยา น้ำเสีย และปั๊มน้ำ นอกจากเรายังเป็นผู้นำเข้าจำหน่ายแมคคานิคอลซีล, ชิ้นส่วนมอเตอร์ปั๊ม และยังให้บริการด้านอื่นๆ ดังนี้

- แก้ปัญหาการรั่วซึมของปั๊มน้ำ ปั๊มอุตสาหกรรม ทุกประเภท

- ปรับเปลี่ยนปั๊ม จาก Packing Seal เป็น Mechanical Seal

- ให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับ Mechanical Seal เพื่อยืดอายุการใช้งาน

การบริการทางด้านวิศวกรรม

- ให้คำปรึกษาในด้านงานก่อสร้างบานประตูน้ำ ปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนต่างๆ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ

- บริการด้านงานวางแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร

- บริการทางด้านการออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตู้ไฟฟ้าควบคุมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

วิสัยทัศน์

     มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในการจัดจำหน่าย Mechanical Seal, ซ่อมบำรุงปั๊มน้ำ และการดำเนินงานบริการด้านวิศวกรรม ในส่วนงานรับเหมาก่อสร้างที่มีคุณภาพสูง

พันธกิจ

- พัฒนาบริษัทให้เข้าสู่ระบบสากล

- พัฒนาผลงานให้มีคุณภาพ